Bokens dag i Malmö

I går den 21/11 2015 kom inte bara den första snön till Malmö, det var också Bokens dag på Operan.

                             

Utdrag ur hemsidan för Operan;

"Malmö Operas stora scen invigdes 1944, mitt under brinnande världskrig. Planeringsfasen var långdragen. Redan 1903 började man diskutera frågan om en ny teater i Malmö. Men inte förrän föreningen Malmö Stadsteater bildades 1931 tog planeringen fart på allvar. Det gjordes en ekonomisk kalkyl som presenterades för stadsfullmäktige. Debatten om var, när och hur en ny teater skulle byggas fortsatte, bland annat med två arkitekttävlingar. I båda tävlingarna kom Sigurd Lewerentz på första plats och Erik Lallerstedt tillsammans med David Helldén på andra. De tre arkitekterna gick med på att samarbeta och 1937 fattade Stadsfullmäktige beslut i teaterfrågan.

De tre arkitekterna var tvungna att kompromissa sinsemellan och ta hänsyn till många synpunkter från sina uppdragsgivare. Man tog hjälp av den legendariske regissören Max Reinhardt, och på hans rekommendation skapades en stor vridscen och en salong med plats för ca 1 500 åskådare. För att få ett så stort antal likvärdiga platser som möjligt gavs salongen amfiteaterns omslutande form i stället för den vanligare radteatern med loger. Man ville skapa en "folkteater" som var till för alla och den tanken lever kvar än idag. 

Det var inte helt lätt att bygga under kriget. Golvrampen till stora scenen skulle byggas i Tyskland, men efter att ha blivit sönderbombad två gånger valde man att tillverka en ny i Sverige. Cementbrist fördröjde bygget något men de stora kristallglasrutorna överlevde ett stort bomanfall i Stettin. 

Den 23 september 1944 invigdes teatern med stor pompa och ståt. Sigurd Lewerentz, Erik Lallerstedt och David Helldén hade skapat ett av den funktionalistiska arkitekturens mästerverk. Foajén anses vara särskilt vacker, utsmyckad med konstverk av bland andra Carl Milles och Isaac Grünewald. Sedan 1994 är teatern byggnadsminnesmärkt."

I den vackra foajén var 10 förlag inbjudna att visa sina alster, förutom scenprogram inne i teatern. Bl a var vårt förlag Andra rum Förlag där med ett bokbord.

                                   

Det kändes som om vi hade en stort fördel, då det var vi själva, författarna som fanns vid bordet. På det sättet kunde vi berätta om böckerna för alla trevliga människor som kom till oss. Det var ibland till och med svårt att hinna med att skriva dedikationer och ta betalt. Vi sålde många romaner och blev mycket glada. Det kändes fint att ställa ut på en så vacker plats och vi är mycket nöjda med dagen Stefan Åberg och jag. Nästa år kommer vi att finnas där igen, då med ännu fler böcker att ställa ut.

Mari Åberg

                            

22 nov 2015