Dags för provtryck!

Så var såväl omslag som inlaga klara och nu väntar provtryck. Att ge ut en bok är en ganska komplicerad process och en hel del arbete återstår när sista punkten är inskriven vilket alla som prövat på detta är väl medvetna om.

Snart ligger boken framme och då vidtar processen att försöka sprida den till hugade läsare en nog så grannlaga men även stimulerande uppgift för en egenutgivare.

Stefan Åberg

vid-fyrtio-borjar-livet.jpg

31 maj 2013