Fortbildningsdag i Malmö

Lördagen den 21 oktober deltog jag och min hustru Mari i en fortbildningsdag i Malmö arrangerad av Egenutgivarna och Författarcentrum Syd med titeln

Att försörja sig på sitt författarskap - Ord och inga visor

Ett tjugotal deltagare utbytte erfarenheter kring den inte helt enkla målsättningen att försörja sig på sitt skrivande under sakkunnig ledning av Maria Bielke von Sydow. Maria är ordförande i Egenutgivarna och styrelseledamot i Författarcentrum Syd och är en kvinna med många ideer i ämnet som hon gärna delar med sig av.

/bokseminarie1.jpg

/bokseminarie2.jpg

Ett mycket intressant inslag hölls av Ingemar Drogell, styrelseledamot i Egenutgivarna och affärsjurist som berättade om villkoren och fördelarna med olika företagsformer. 

/bokseminarie3.jpg

En mycket givande dag som vi lämnade fulla av motivation att pröva åtminstone några av de tips som presenterades.

1 nov 2017