Intervjuad!

I dag har jag blivit intervjuad för ett av Sveriges största magasin. Artikeln kommer troligen i början av nästa år. Journalisten kom 15:44 och åkte 19:14 d v s några timmar blev det för henne i Malmö och sen en massa tågåkande. Nåja, roligt var det och ämnet är VIKTIGT! Jag lovar att uppdatera er när artikeln kommer!
Mari Åberg

                                    

7 okt 2015