Limbo

Just nu är det paus i skrivandet, eller kanske vi skall säga att jag befinner mig i ett limbo. För mig betyder ordet att jag är mitt mellan något, ur stånd att vara produktiv. Jag väntar på något, känner mig passiv och ur stånd att göra något vettigt. Limbo (även limbus , latin ’gräns’, ’utkant’) är enligt äldre, numera inaktuell, katolsk  teologi en del av dödsriket som var ett mellantillstånd mellan himmel och  helvete. Så långt vill jag inte gå att jag känner mig som varande mellan himmel och helvete, men nog är det jobbigt att befinna sig i ett väntande och inte vet jag när väntandet kommer att ta slut. Det ligger till så att manuset till Löftets konsekvens befinner sig hos en redaktör som tillika är dramaturg. Jag väntar alltså med spänning och inget tålamod alls på att få se hur detta kan utveckla mitt manus till perfektion.

Mari Åberg

2 feb 2014