Recension av Farväl välkommen hem

”Farväl välkommen hem” av Marina Andersson är en bok som verkligen griper tag i läsaren. Vi får möta den assyriska flickan Tülay som växer upp i den lilla byn Anhel i sydöstra Turkiet. Hon tillhör den kristna minoriteten i landet och hamnar sedan av omständigheterna först i Istanbul, därefter Schweiz och slutligen i Sverige. Under resans gång blir flickan Tülay till den vuxna Marina.

Trots ett bra liv i Sverige blir längtan tillbaka till rötterna några år in på det nya seklet allt starkare och en återkommande dröm är att hon sitter i en bil på väg mot Anhel men varje gång hon kan skymta barndomshemmet så vaknar hon.  Till slut blir längtan till rötterna för stark och hon reser tillbaka för att återuppleva barndomens platser och möta de personer från barndomen som finns kvar. Resan läker dock inte de mentala såren hos Marina, tvärtom hon hamnar i en djup depression och det blir ytterligare två resor till Turkiet det året. Först till Istanbul dit Tülay flyttar när hon är 11 år och där hon några år senare tvingas skiljas från föräldrarna och de yngre syskonen när dessa flyttar till Tyskland och sedan fortsätter hon återigen till hembyn Anhel.  

Detta är en berättelse om ideliga uppbrott och separationer från nära och kära men genomsyras också av kärleken till föräldrar och syskon och kanske speciellt till mormodern som är en central gestalt i boken. Mormodern får under de s.k. svärdsåren kring första världskriget när den turkiska regimen beordrar folkmord på den kristna minoriteten i landet se sin mor och lillebror brutalt mördas. Senare när Tülays mor är nyfödd blir mormodern utsatt för ett övergrepp av några soldater och hamnar i en akut psykos som hon aldrig riktigt tillfrisknar från. Vid flytten från Istanbul tvingas man lämna mormodern kvar vilket hon inte alls kan förstå och Tülay lovar att komma tillbaka och hämta henne. Detta löfte kan hon inte uppfylla och sveket hon känner över detta förföljer henne under många år.

Det är förstås omöjligt att med några få rader ge rättvisa åt berättelsen om Tülay-Marinas och hennes släktingars livsöde så uppmaningen får bli, läs den och upplev själv denna starka berättelse.

Stefan Åberg

farval-valkommen-hem.jpg

17 nov 2013