Varför skriver jag?

Varför skriver jag? Det är en mycket stor och omfattande fråga, som de flesta författare ställer sig då och då. Det är inte helt lätt att kombinera skrivande och författarkarriär, på samma gång som du måste arbeta för att kunna försörja dig.

För min egen del ville jag till en början berätta en historia för mina barn. Jag ville få dem att förstå deras bakgrund och därmed mig, jag ville knyta dem till vår familjehistoria. Syftet med själva skrivandet har ändrats en hel del för mig efterhand. Då jag utgår från verkliga personer och verkliga händelser och fantiserar utifrån dem, består en stor del av mitt skrivande av research. På detta sätt har jag lärt känna inte bara min mor och min far, jag vet mer om mina förfäder och framförallt mer om deras tid och deras livsbetingelser. För mig har detta varit en resa in i historien likväl som den har fört mig mot bättre förståelse för mig själv och min bakgrund. Den har också fått mig att förstå och förlåta.

Dessutom har jag insett att jag behöver skriva, att kreativiteten är lika nödvändig för mig som basala behov som mat, dryck och vila. Att skriva har blivit ett livsbehov, något jag längtar efter. Jag har fått ett behov att beskriva en annan tid, mellankrigstiden, och hur den tiden påverkade vanliga människor.

Jag är glad att jag upptäckte detta underbara, men också ansträngande behov! / Mari Åberg

                               

29 jun 2014